Vrij Technisch Instituut Leuven

VTI Leuven
VTI Leuven
VTI Leuven
VTI Leuven
VTI Leuven
VTI Leuven
VTI Leuven

U vindt hieronder enkele richtingen en opties van het VTI Leuven. Voor meer informatie, consulteer hun website.

Studieaanbod

Basismechanica (BSO)

Tweede graad: 3 BM en 4 BM
Je bent handig en je wil graag met metaal werken? Dan biedt de afdeling metaalbewerking: zagen, boren, lassen, schroefdraad snijden, ruimen, traceren, ... Ook machinale bewerking en tekeninglezen zijn belangrijk. De klemtoon in deze afdeling ligt op de praktijk, maar ook de theorie komt behoorlijk aan bod: je leert er begrippen uit de bewegingsleer, krachtenleer e.d. Je maakt er kennis met de moderne aspecten van de metaalbewerking. De onderdelen montage-demontage en verbrandingsmotoren bereiden je voor op de richtingen tweewielers en lichte verbrandingsmotoren of auto.
Na de tweede graad basismechanica kan je naar de derde graad auto (5 AU en 6 AU) of tweewielers en lichte verbrandingsmotoren (5 TLV en 6 TLV).

Elektromechanica (TSO)

Tweede graad : 3 EM en 4 EM
Derde graad : 5 EM en 6 EM
De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van de opleiding. Een van de meest polyvalente technische studierichtingen!
Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen. Een afdeling met veel toekomst voor leerlingen die meer willen.
In de derde graad gaat heel veel aandacht naar technische systemen en processen: hoe werken ze? Waarom werken ze (niet)? Je leert o.a. op een gestructureerde wijze fouten lokaliseren en oplossen. Heel wat aandacht gaat naar de analyse van automatiseringssystemen. Als EM’er kan je de supervisie aan van industriële installaties en van productie-eenheden. Elektromechanica is een zeer polyvalente technische richting en vraagt om gemotiveerde leerlingen. Na deze opleiding kan je zowel naar de nijverheid als naar een professionele bachelor.

Auto (BSO)

Derde graad: 5 AU en 6 AU
In de derde graad auto krijg je een pak veelomvattende vakkennis mee. Zo leer je correct periodieke onderhoudsbeurten en metingen oordeelkundig uitvoeren met moderne testapparatuur; je leert hoe je de mechanische toestand van de motor moet controleren. Bovendien krijg je beroepsgerichte theoretisch-technische kennis mee: inzicht in de constructie en werking van verbrandingsmotoren. Een stageperiode in een garage vormt een interessante aanvulling op de schoolse opleiding.

Autotechnieken (TSO)

Derde graad : 5 AT en 6 AT
De studierichting autotechnieken streeft vooral de beroepskwalificatie na. Je wordt er opgeleid tot technicus van personen- en bedrijfsvoertuigen. Zo leer je een grondige diagnose te stellen en een volledige ‘tune-up’ uit te voeren bij personenwagens met behulp van specifieke apparatuur. Je leert eveneens zelfstandige herstellingen uitvoeren en controleren. Je bent op de hoogte van autotechnische en organisatie-technische vooruitgang.
Naast montageoefeningen in de schoolgarage realiseer je in het zesde jaar een eindopdracht die een bijkomende bekroning vormt. Een stageperiode in een garagebedrijf is eveneens voorzien.
Gemotiveerde leerlingen kunnen doorstromen naar het hoger onderwijs.

Auto-Elektriciteit (BSO)

Specialisatiejaar: 7 AE
In dit specialisatiejaar kunnen leerlingen met een behoorlijke voorkennis van autotechniek en/of elektriciteit zich verder bekwamen door een theoretische en praktische vorming op het gebied van auto-elektriciteit en auto-elektronica. Belangrijk zijn het inzicht en het logisch denken om diagnoses te kunnen stellen, het gebruik van aangepaste moderne meetapparatuur en de manuele vaardigheden bij herstellingen. Na dit specialisatiejaar kan je o.m. terecht als auto-elektricien in gespecialiseerde werkplaatsen, als specialist auto-elektriciteit / auto-elektronica in de garages, als mecanicien voor personen- en bedrijfsvoertuigen of als zefstandig garagehouder. Tijdens het jaar is een stageperiode voorzien in een garage of een gespecialiseerd auto-elektriciteitsbedrijf.

Tweewielers en lichte verbrandingsmotoren (BSO)

Derde graad : 5TLV en 6 TLV

De afdeling tweewielers en lichte verbrandingsmotoren streeft een hoge beroepsbekwaamheid na. Je leert er alles over moderne fietstechnologie en mountainbikes, bromfietsen en motorfietsen in alle types, tuinbouwmachines enz. De opleiding loopt in nauwe samenwerking met de beroepsfederaties en de plaatselijke nijverheid. Zowel in het vijfde als het zesde jaar volg je een ruime stage bij een fietshersteller of een bromfietshersteller. De opleiding tweewielers en lichte verbrandingsmotoren is een echte aanrader voor gemotiveerde leerlingen en biedt uitzicht op een boeiende job