EPASC, Ecole d Agronomie et des Sciences in Ciney

EPASC
EPASC
EPASC
EPASC optie mechanisatie
EPASC optie landbouw
EPASC optie tuinbouw
EPASC optie milieu
EPASC

Geschiedenis

In 1921 koopt de provincie Namen de kasteelhoeve van Saint-Quentin. De provinciale overheden stichten een landbouwschool voor jongens en meisjes. Vanaf einde jaren '70 breidt de Ecole Technique Provinciale d’Agriculture haar aanbod uit met verschillende afdelingen en opties. (mechanica, wetenschappen, milieu, …). In 1988 komt er een graduaat in landbouwkunde bij.

Aanbod van opleidingen

Hieronder staan enkele afdelingen en opties van EPASC vermeld. Het volledige opleidingsaanbod vindt u terug op: http://www.saintquentin.be/

Technisch onderwijs

Technische opleiding landbouwmechanisatie

De technische opleiding bereidt de studenten voor op het bedrijfsleven en biedt hen de mogelijkheid hogere studies te volgen (voorbeeld: graduaat). De opleiding vindt plaats in de 3de graad van de opleidiing). De technieker landbouwmechanisatie is gespecialiseerd in machines voor landbouw, tuinbouw en bosbouw. Hij/zij houdt zich bezig met de ingebruikstelling, de afstelling, het onderhoud, de diagnose en de herstelling, rekening houdend met de verschillende eisen van de vee- en plantenteelt.

Technische opleiding landbouw

De technische opleiding landbouw bereidt de studenten voor op het bedrijfsleven en biedt hen de mogelijkheid hogere studies te volgen (voorbeeld: graduaat). Tijdens de 2de graad (3de en 4de jaar) blijft de opleiding landbouw redelijk algemeen (plantaardige biologie, dierlijke biologie, …) zodat indien nodig op het einde van het 3de of 4de jaar een heroriëntatie mogelijk blijft.
De 3de graad (5de en 6de jaar) van de technische opleiding landbouw stelt de student in staat het beroep van landbouw  of een beroep in de landbouwsector (aanverwante sectoren van het landbouwbedrijf, bij de overheid, verenigingen of privé-ondernemingen) uit te oefenen. Met een opleiding landbouwkunde kan je terecht in een aantal hoofdsectoren zoals de plantenteelt, de veeteelt, het beheer en de organisatie van een bedrijf, de landbouwtechniek en het onderhoud van landbouwmateriaal.

Beroepsopleiding

Arbeider landbouwkunde

Het beroepsonderwijs bereidt de leerling voor het bedrijfsleven. De opleiding is technisch en leert de basiskennis aan met behulp van de didactische boerderij en bedrijfsstages. 

De opleiding richt zich voornamelijk op handenarbeid, zodat de leerling aan de slag kan op een landbouwbedrijf, bij een loonwerker of in de met landbouw verwante sectoren. De onderwerpen omvatten dierlijke produktie, mechanica, landbouwmachines, teelt van planten, elektriciteit, bedrijfsbeheer, ...

Specialisatiejaar (7P)

7de specialisatiejaar beroepsonderwijs

De leerlingen zich kunnen na het 6de jaar beroepsonderwijs en een 6de jaar technisch onderwijs voor een 7de specialisatiejaar inschrijven, om m.n.:
1. hun opleiding aan te vullen of te vervolledigen op vlak van technische en humane kennis
2. een getuigschrift hoger secundair onderwijs te bekomen met de bedoeling hogere studies aan te vatten of deel te nemen aan bepaalde openbare examens van het niveau "technieker".
Er zijn 3 mogelijkheden: landbouw- en tuinbouwmechanisatie, teelt en beheer van kuddes, diversificatie van de teelten en transformatie van producten.