Sectorfonds

Fondsen voor bestaanszekerheid zijn rechtspersonen, die op vrij initiatief van de sociale partners in een bedrijfstak worden opgericht door middel van een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, om met de geïnde werkgeversbijdragen taken van sociaal nut te vervullen, en die autonoom en paritair beheerd worden door de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de betrokken bedrijfstak. 

Deze fondsen hebben als doel: 

  • het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen; 
  • het financieren en organiseren van de vakopleiding van de      werknemers en van de jongeren; 
  • het financieren en verzekeren van de veiligheid en de gezondheid      van de werknemers in het algemeen.  

De voordelen die door deze sectorale fondsen worden toegekend, verschillen van sector tot sector. 

De financiering van de fondsen voor bestaanszekerheid gebeurt door bijdragen, te betalen door de werkgevers die vallen onder de statuten van het fonds.  De inning van de bijdragen kan rechtstreeks gebeuren door het fonds zelf of via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. 

Bron : http://www.werk.belgie.be