Hoger Onderwijs

Voor Wallonië en Brussel vindt u een overzicht van instellingen voor hoger onderwijs op enseignement.be.

Voor meer info betreffende de scholen en instellingen in Vlaanderen kan u terecht op Hogeronderwijsregister

In dez rubriek vindt u een overzicht van de instellingen in Vlaanderen, waar u terecht kan voor specifieke opleidingen. 
De informatie over Wallonië en Brussel vindt u op deze link.