Opleidingen

De sector van de machines, gebouwen en uitrustingen voor de landbouw en de groene zones biedt een brede waaier van interessante jobs aan!

De sector evolueert volop, de uitdagingen zijn talrijk. De technologische vooruitgang, het toenemend vermogen en techniciteit van de machines, de opgelegde normen en eisen wat betreft uitrustingen en gebouwen zorgen ervoor dat de sector steeds opnieuw op zoek gaat naar oplossingen.
België biedt talrijke en gevarieerde opleidingsmogelijkheden.

Bent u student en u zoekt een studierichting georiënteerd op deze sector?
U zoekt een job, maar heeft geen of weinig ervaring binnen deze sector?
U werkt momenteel bij een firma uit deze sector en wil uw kennis oppoetsen?

Hieronder vindt u de verschillende instellingen in België die opleidingen aanbieden volgens uw profiel en behoeften.

SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER ONDERWIJS EN (PERMANENT) OPLEIDINGEN

Voor Wallonië en Brussel kan u terecht op de website enseignement.be voor een overzicht van de scholen van het secundair onderwijs, de instellingen voor hoger onderwijs en de scholen voor volwassene. 

Op de website Onderwijs vindt u een lijst met scholen en instellingen in Vlaanderen. U kan eveneens terecht op de website van Inagro, voor een lijst van de secundaire scholen, de instellingen voor hoger onderwijs en de  opleidingscentra voor de landbouwsector en de sector van de groene zones in Vlaanderen. 

OPLEIDINGEN VANWEGE DE OVERHEID

De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) organiseert  voor de Vlaamse regio en voor de Nederlandstalige inwoners van Brussel verschillende opleidingen voor werkzoekenden, werknemers en ondernemingnen.

De Franstalige inwoners van de Brusselse regio kunnen beroep doen op BRUXELLES FORMATION voor opleidingen voor werkzoekenden, werknemers en werkgevers.

FOREM (Service public wallon de l'emploi et de la formation) is bevoegd voor Wallonië. FOREM biedt opleidingen aan via opleidingscentra (opleidingscentrum Groene zones, opleidingscentrum Technofutur Industries).

OPLEIDINGEN VIA SECTORFONDS

EDUCAM Service organiseert opleidingen voor ondernemingen uit de automobielsector en aanverwante sectoren.