PTS in Mechelen

Er zijn nog vaste waarden.

'Scholen komen, scholen gaan ... alleen mensen blijven bestaan.' Dat zou de titel van een lied kunnen geweest zijn als Gorki de PTS in Mechelen had moeten omschrijven. Luc Van Praet en Kathleen Massant, beiden nog student geweest aan deze school, zijn er na hun studies blijven hangen: Luc als leraar techniek in het 7° specialisatiejaar en Kathleen als technisch adviseur van de campus. Ze leggen met hart en ziel uit waarin hun school uitblinkt: een leerprogramma op maat van de leerlingen en de huidige tijd geschreven. Met oog voor de individuele persoon in deze tijd van grootschaligheid in het onderwijs.

De basis: de 'Tuinbouwschool Mechelen'.

De 'Tuinbouwschool Mechelen' was sinds jaar en dag dé plaats waar de meeste tuin- en landbouwers in de ruime omgeving van Mechelen hun kennis van de stiel gingen opdoen. Het hoofdgebouw van de school is zelfs een beschermd monument geworden. In een tuinbouwstreek, met onder meer de veiling van Sint-Katelijne-Waver, was deze school lange tijd een publiekstrekker. De vermindering van het aantal land- en tuinbouwbedrijven en de toenemende schaalvergroting deden het aantal studenten echter teruglopen. Later werd het aanbod aan studierichtingen uitgebreid, associeerde de school met de technische school van Boom en veranderde ze ook de naam naar PTS oftewel Provinciale Scholen voor Tuinbouw en techniek.

7° jaar land- en tuinbouwmechanisatie

De PTS Mechelen-Boom verenigen met zo'n 1200 leerlingen het provinciaal onderwijs in Mechelen en Boom. Op de site in Mechelen die de disciplines tuinbouw, techniek en wetenschappen huisvest, vinden we ook het 7° jaar landbouw- en tuinbouwmechanisatie. De klassen tellen tussen 5 en 10 leerlingen, een aantal dat van jaar tot jaar varieert. Hoe een 7° jaar in elkaar zit en wat de leerlingen ervan kunnen meedragen leggen Luc Van Praet en Kathleen Massant uit.

Luc, leerkacht aan het 7° specialisatiejaar landbouw- en tuinbouwmechanisatie volgde in zijn jonge jaren regentaat tuinbouw aan deze school en staat sinds 1980 zelf voor de klas. Eerst in de tuinbouw in het 7° jaar op TSO-niveau en sinds 1987 in het beroepsonderwijs. 'In 1987 startte de school met de oprichting van 7de jaren tuinaanleg en -onderhoud, landbouw- en tuinbouwmechanisatie en bloemsierkunst. Omzeggens alle leerlingen komen uit het 6° beroeps van de PTS. Af en toe is er wat instroom van omliggende scholen zoals Herentals en Sint-Niklaas.

'In 2010 fusioneerde de Provinciale Technische School van Boom met deze van Mechelen, maar om het effect van de kruisbestuiving en instroom in te schatten is het nog iets te vroeg,' aldus Kathleen Massant, technisch adviseur van de PTS campus Mechelen. 'Sinds die fusie hebben we hier bij ons een afdeling techniek met de studierichtingen elektrische installaties, elektrotechnieken en elektromechanica. Van deze infrastructuur kunnen onze 7° jaars ook gebruikmaken.'

Voorbereiding voor het 7° jaar landbouw- en tuinbouwmechansatie.

In 2013 kwamen de nieuwe leerplannen en is de afdeling landbouw- en tuinbouwmechanisatie erbij gekomen. Er werd ...

Voor het volledige artikel, klik HIER.

BRON: Tractorpower maart 2017