"Alle competenties passen niet meer in 1 hoofd"

Uit een enquête van Fedagrim blijkt dat vier op de tien land- en tuinbouwers verwacht over tien jaar geen landbouwer meer te zijn. Volgens Riccy Focke, directeur van Boeren op een Kruispunt, is het grote probleem dat alle noodzakelijke competenties om een goed landbouwer te zijn, niet meer in één hoofd kunnen. "Een andere bedrijf besteedt de taken waarin het niet goed is uit, maar het inkomen van de landbouwsector staat zo onder druk dat hier vaak geen geld voor is", aldus Focke op de Staten-Generaal over de toekomst van de land- en tuinbouw die Fedagrim organiseerde.

Boeren op een Kruispunt wijst erop dat de competenties die land- en tuinbouwers vandaag nodig hebben om hun bedrijf rendabel te houden, zo uitgebreid zijn dat ze niet allemaal meer in één hoofd geraken. "Een boer moet hard maar ook efficiënt kunnen werken, de administratie en de financiën goed kunnen bijhouden, voldoende teelttechnische kennis hebben, zijn personeel kunnen motiveren en aansturen. Tegelijk moet hij ook mecanicien, bouwvakker, elektricien, ICT-er, enz. op zijn bedrijf zijn, zonder dat hij de maatschappelijke context van zijn job uit het oog verliest. En dat moet dan nog allemaal eens gecombineerd worden met een gezinsleven", somt Fock op.

Een ondernemer of manager die in een andere sector actief is, koopt de competenties die hij of zij zelf niet bezit, in. "Maar dat is voor een landbouwer veelal onbetaalbaar", klinkt het. Uit de bevraging die iVox deed in opdracht van Fedagrim bij ruim 1100 Belgische land- en tuinbouwers bleek immers ...

Meer info op: http://www.vilt.be/alle-nodige-competenties-passen-niet-meer-in-1-hoofd

BRON: www.vilt.be